ภาพกิจกรรมหน่วยงาน

กอป. ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษา เข้าศึกษาดูงานกิจกรรม “การสร้างการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม”

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการควบคุม …

กอป. ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษา เข้าศึกษาดูงานกิจกรรม “การสร้างการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม” Read More »

กอป.เข้าร่วมประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านอารักขาพืช เรื่องการระบาดของศัตรูพืช (หนอนกระทู้ในข้าวและมันสำปะหลัง) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกอป.

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 นางดวงสมร พฤฑฒิกุล ผู้อำนวย …

กอป.เข้าร่วมประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านอารักขาพืช เรื่องการระบาดของศัตรูพืช (หนอนกระทู้ในข้าวและมันสำปะหลัง) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกอป. Read More »

กอป. ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อติดตามตรวจสอบย้อนกลับการรายงานข้อมูลสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช

วันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2567 นางดวงสมร พฤฑฒิกุล ผู้อ …

กอป. ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อติดตามตรวจสอบย้อนกลับการรายงานข้อมูลสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช Read More »

กอป. ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อติดตามตรวจสอบย้อนกลับการรายงานข้อมูลสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช

วันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2567 นางดวงสมร พฤฑฒิกุล ผ …

กอป. ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อติดตามตรวจสอบย้อนกลับการรายงานข้อมูลสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช Read More »

กอป.ลงพื้นที่สำรวจและตรวจนับจำนวนหนอนกระทู้ในมันสำปะหลังที่พบการระบาดในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 14 มิถุนายน 2567นางดวงสมร พฤฑฒิกุล ผู้อำนวยการกอ …

กอป.ลงพื้นที่สำรวจและตรวจนับจำนวนหนอนกระทู้ในมันสำปะหลังที่พบการระบาดในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี Read More »

กอป. ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบย้อนกลับการรายงานข้อมูลสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช

วันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2567 นางดวงสมร พฤฑฒิกุล ผ …

กอป. ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบย้อนกลับการรายงานข้อมูลสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช Read More »

กอป.ขับเคลื่อนงานการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรในการติดตามและประเมินสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืช

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 นางดวงสมร พฤฑฒิกุล ผู้อำนวยการก …

กอป.ขับเคลื่อนงานการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรในการติดตามและประเมินสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืช Read More »

กอป . ลงพื้นที่เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ พร้อมวางแผนการพัฒนาวัสดุเหลือทิ้งภาคการเกษตรให้เกิดประโยชน์

          วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 นางดวงสมร พฤฑฒิกุ …

กอป . ลงพื้นที่เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ พร้อมวางแผนการพัฒนาวัสดุเหลือทิ้งภาคการเกษตรให้เกิดประโยชน์ Read More »

กอป. ลงสำรวจพื้นที่เพื่อหาแนวทางการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการสำรวจพื้นที่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 นางสาวสุมนา สิมาสฤษฏ์ ผู้อำ …

กอป. ลงสำรวจพื้นที่เพื่อหาแนวทางการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการสำรวจพื้นที่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง Read More »

Scroll to Top