Author name: กรส.

กอป. ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษา เข้าศึกษาดูงานกิจกรรม “การสร้างการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม”

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการควบคุม …

กอป. ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษา เข้าศึกษาดูงานกิจกรรม “การสร้างการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม” Read More »

กอป. จัดพิธีปิดการฝึกอบรมด้าน Insect Pest Control แก่นักวิชาการจากราชอาณาจักรกัมพูชา

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567  นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพ …

กอป. จัดพิธีปิดการฝึกอบรมด้าน Insect Pest Control แก่นักวิชาการจากราชอาณาจักรกัมพูชา Read More »

หลักการเขียนหนังสือราชการและการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (PDF)

เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ ตัวอย่างข้อผิดพลาดจากการตรว …

หลักการเขียนหนังสือราชการและการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (PDF) Read More »

คณะทำงานจัดการความรู้กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การร่าง/เขียนหนังสือราชการและการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 นางดวงสมร พฤฑฒิกุล ผู้อำนวยก …

คณะทำงานจัดการความรู้กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การร่าง/เขียนหนังสือราชการและการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Read More »

Scroll to Top