ภาพกิจกรรมผู้บริหาร

กอป. จัดพิธีปิดการฝึกอบรมด้าน Insect Pest Control แก่นักวิชาการจากราชอาณาจักรกัมพูชา

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567  นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพ …

กอป. จัดพิธีปิดการฝึกอบรมด้าน Insect Pest Control แก่นักวิชาการจากราชอาณาจักรกัมพูชา Read More »

กอป. จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการศัตรูมันสำปะหลัง ครั้งที่ 2/2567

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 กอป. จัดประชุมคณะอนุกรรมกา …

กอป. จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการศัตรูมันสำปะหลัง ครั้งที่ 2/2567 Read More »

กอป. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว ในพื้นที่อำเภอกุยบุรี และอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 นางดวงสมร พฤฑฒิกุล ผู้อำนวยการกอง …

กอป. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว ในพื้นที่อำเภอกุยบุรี และอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Read More »

กอป. ประชุมหารือการผลิตขยายพันธุ์มันสำปะหลังต้านทานโรคใบด่าง

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีก …

กอป. ประชุมหารือการผลิตขยายพันธุ์มันสำปะหลังต้านทานโรคใบด่าง Read More »

ผอ.กอป. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ศจช.ตำบลนางตะเคียน และสำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา

วันที่ 29 เมษายน 2567 นางดวงสมร พฤฑฒิกุล ผู้อำนวยการกอง …

ผอ.กอป. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ศจช.ตำบลนางตะเคียน และสำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา Read More »

ผอ. กอป. เข้าร่วมประชุมการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 26 มีนาคม 2567 นางดวงสมร พฤฑฒิกุล ผู้อำนวยการกอง …

ผอ. กอป. เข้าร่วมประชุมการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Read More »

ผอ. กอป. เข้าร่วมงาน “จับมือเดินเข้าสวน ชวนกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวให้ยั่งยืน”

วันที่ 26 มีนาคม 2567 นางดวงสมร พฤฑฒิกุล ผู้อำนวยการกอง …

ผอ. กอป. เข้าร่วมงาน “จับมือเดินเข้าสวน ชวนกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวให้ยั่งยืน” Read More »

ผอ. กอป. ร่วมประชุมหารือกำหนดแนวทางและวิธีการควบคุมการระบาดศัตรูมะพร้าว ในพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 18 มีนาคม 2567 นางดวงสมร พฤฑฒิกุล ผู้อำนวยการกอง …

ผอ. กอป. ร่วมประชุมหารือกำหนดแนวทางและวิธีการควบคุมการระบาดศัตรูมะพร้าว ในพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Read More »

กอป. ประชุมหารือแนวทางการตรวจประเมินแปลงพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดด้วยชุดตรวจโรคใบด่างมันสำปะหลังอย่างแม่นยำด้วยเทคนิค ELISA และการใช้แผ่นทดสอบ Strip test

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 นางดวงสมร พฤฑฒิกล ผู้อำนวยกา …

กอป. ประชุมหารือแนวทางการตรวจประเมินแปลงพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดด้วยชุดตรวจโรคใบด่างมันสำปะหลังอย่างแม่นยำด้วยเทคนิค ELISA และการใช้แผ่นทดสอบ Strip test Read More »

Scroll to Top