กอป. ให้การต้อนรับและจัดการฝึกอบรมด้าน Insect Pest Control แก่นักวิชาการจากราชอาณาจักรกัมพูชา

 วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 นางสาวปนัดดา ทิพยะรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีรังสี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยและเจ้าหน้าที่กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Mr. Vannara Chhim นักวิชาการจากราชอาณาจักรกัมพูชา ผู้ได้รับทุนฝึกอบรมด้าน Insect Pest Control จากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency : IAEA) ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2567 โดยได้แนะนำภาพรวมการทำงานของกรมส่งเสริมการเกษตรและกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการแมลงวันผลไม้ระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา ผ่านระบบออนไลน์  (Zoom meeting)

Scroll to Top