Author name: กสช.

ประกาศกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย เรื่อง ยกย่อง เชิดชูหน่วยงานที่มีจิตอาสาในการดำเนินงานเพื่อสังคมและส่วนรวม

กอป. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว ในพื้นที่อำเภอกุยบุรี และอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 นางดวงสมร พฤฑฒิกุล ผู้อำนวยการกอง …

กอป. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว ในพื้นที่อำเภอกุยบุรี และอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Read More »

ผอ.กอป. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ศจช.ตำบลนางตะเคียน และสำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา

วันที่ 29 เมษายน 2567 นางดวงสมร พฤฑฒิกุล ผู้อำนวยการกอง …

ผอ.กอป. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ศจช.ตำบลนางตะเคียน และสำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา Read More »

กอป. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา และพัฒนามะพร้าวในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 17 เมษายน 2567 นางดวงสมร พฤฑฒิกุล ผู้อำนวยการกอง …

กอป. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา และพัฒนามะพร้าวในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2567 Read More »

กอป. ร่วมกิจกรรม “งานสืบสานประเพณีไทยเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567”

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจ …

กอป. ร่วมกิจกรรม “งานสืบสานประเพณีไทยเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567” Read More »

ผอ. กอป. เข้าร่วมประชุมการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 26 มีนาคม 2567 นางดวงสมร พฤฑฒิกุล ผู้อำนวยการกอง …

ผอ. กอป. เข้าร่วมประชุมการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Read More »

ผอ. กอป. เข้าร่วมงาน “จับมือเดินเข้าสวน ชวนกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวให้ยั่งยืน”

วันที่ 26 มีนาคม 2567 นางดวงสมร พฤฑฒิกุล ผู้อำนวยการกอง …

ผอ. กอป. เข้าร่วมงาน “จับมือเดินเข้าสวน ชวนกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวให้ยั่งยืน” Read More »

กอป. เข้าศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้การแก้ปัญหาตามภูมิสังคม

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการอา …

กอป. เข้าศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้การแก้ปัญหาตามภูมิสังคม Read More »

กสก. ร่วมมือ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งมอบเทคโนโลยีพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลัง

     วันที่ 22 มีนาคม 2567 นางดวงสมร พฤฑฒิกุล ผู้อำนวยก …

กสก. ร่วมมือ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งมอบเทคโนโลยีพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลัง Read More »

Scroll to Top