กอป. เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 “กระทรวงเกษตรรวมใจปลูกหม่อน น้อมถวาย 46 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี” ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยบุคลากรหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จิตอาสาปลูกหม่อนในพื้นที่จำนวน 20 ไร่ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม และเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย

Scroll to Top