กอป. จัดพิธีปิดการฝึกอบรมด้าน Insect Pest Control แก่นักวิชาการจากราชอาณาจักรกัมพูชา

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567  นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมด้านการควบคุมศัตรูพืช (Insect Pest Control) และมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ Mr. Vannara Chhim นักวิชาการจากราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งเป็นผู้ได้รับทุนฝึกอบรมจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (InternationalAtomicEnergy Agency : IAEA) ระหว่างวันที่ 1– 31 พฤษภาคม 2567 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านการควบคุมศัตรูพืชโดยเฉพาะการผลิตขยายและควบคุมแมลงวันผลไม้ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

Scroll to Top