เตือนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เฝ้าระวังการระบาดของหนอนกระทู้ ในมันสำปะหลัง

Scroll to Top