ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ติดตามการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท

วันที่ 11 มีนาคม 2567 นางดวงสมร พฤฑฒิกุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.) จังหวัดชัยนาท ในการผลิตขยายแมลงหางหนีบระยะเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว และได้มีการผลิตขยายเชื้อราบิวเวอเรีย เพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ซึ่งตอนนี้เริ่มพบการระบาดบ้างเล็กน้อย ทั้งนี้ทาง ศทอ.จังหวัดชัยนาท ได้แจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มอารักขาพืช และเกษตรกร ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

Scroll to Top